Henoch Schonlein Purpurasi

Henoch Schonlein Purpurasi Henoch- Scönlein purpurası (HSP); önce cilt ve eklem bulguları, daha sonra da gastrointestinal ve böbrek bulgularının tanımlandığı, daha sonraki yıllar içinde çocuklarda en sık görülen vaskülitik sendrom olarak kabul edilmiş bir sistemik hastalıktır. IgA-tipi immune kompleks hastalığı olan HSP, kapiller, venül ve arteriolleri etkileyen küçük damar vaskülitidir. HSP tipik olarak cilt, barsak,…

Ailevi Akdeniz Ateşi

FMF( AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ) Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) veya yaygın bilinen adıyla İngilizce “Familial Mediterranean Fever “in baş harflerinden oluşan FMF. Tanısı da tedavisi de Anadolu topraklarından ilk kez çıkmış ama ülkemizde halkın da doktorların da en az bildiği hastalıklardan birisi. Gizemli bir düşmandır, ama gereğini yaparsan saygıda kusur göstermezsen insaflı bir düşmandır aynı zamanda.…

Vezkoüretral Reflü

Vezikoüreteral reflü (VUR) ne demektir ? Böbrekteki idrarı mesaneye ulaştıran ve “üreter” adı verilen idrar yolları mesaneye kas tabakası içinden bir tünel yolu ile girerler. Bu yapı kapakçık görevini üstlenerek idrarın yeniden üreterlere ve böbreklere doğru geri kaçışını önler. Kapakçık görevi üstlenen yapıdaki gelişimsel bozukluğa bağlı olarak özellikle işeme (miksiyon) sırasında mesanede toplanan idrarın böbreklere…

Taş

BÖBREK TAŞLARI   Böbrekte taşlar nasıl oluşur ?   Bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalarda taşın kimyasal ve fiziksel yapısı hakkında yeterli bilgiler sağlanmış, fakat teknolojideki bütün ilerlemelere rağmen sebebi bugün bile tam olarak aydınlatılamamıştır. Böbrek taşlarına, normal olarak idrarın içinde bulunan tuz ve minerallerin dengesinin bozulması neden olur. Taşlar böbrek içerisinde oluşan çok küçük kristallerin…

İdrar Kaçırma

ENÜREZİS: İdrar kaçırma   Yineleyen idrar kaçırma. Hastaların %75’i sadece geceleri ıslakken; %25 vaka hem gece hem de gündüz ıslaktır. Enürezis nokturna (gece altına ıslatma): Herhangi bir santral sinir sistemi bozukluğu olmayan 5 yaşından büyük çocuklarda istemsiz olarak gece altını ıslatma (en az 3 ay ve haftada en az 2 kez). Sorgulamamız gereken noktalar İdrar…